Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V Heliových Masážních Salónech si vážíme důvěry našich klientů a návštěvníků naší webové stránky masaze-heli.cz. Jsme si plně vědomi významu ochrany osobních informací a přistupujeme k jejich zpracování s maximální zodpovědností a v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation). Tato stránka vám poskytne detailní informace o tom, jak v Heliových Masážních Salónech nakládáme s osobními údaji, jakou úroveň ochrany poskytujeme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů. Důrazně se zavazujeme zacházet s osobními údaji našich klientů a návštěvníků s nejvyšší možnou úrovní diskrétnosti a zabezpečení. Každá informace shromážděná prostřednictvím našich služeb je důkladně chráněna a používána výhradně pro účely, ke kterým byla poskytnuta, nikdy nebude zneužita nebo předána třetí straně bez výslovného souhlasu uživatele.

Shromažďování a využívání osobních údajů

Naše webová stránka masaze-heli.cz shromažďuje osobní údaje při rezervaci masáže, dotazech či při přihlášení k odběru novinek. Osobní údaje, které mohou být požadovány, zahrnují jméno, příjmení, kontaktní informace jako jsou emailová adresa a telefonní číslo, a eventuálně data nezbytná pro poskytnutí specifických služeb našich masážních salónů. Tyto údaje jsou využívány výhradně k poskytování a zlepšování našich služeb, komunikaci s klientem, informování o novinkách a speciálních nabídkách. Jsme si vědomi důležitosti diskrétního zacházení s osobními údaji a proto dbáme na to, aby jejich zpracování bylo v souladu se všemi relevantními právními předpisy.

Práva subjektu údajů

V souladu s GDPR má každý návštěvník naší webové stránky právo požadovat přístup k osobním údajům, které o něm uchováváme, a to jakýmkoli způsobem. Zejména má právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Klienti mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Společnost vyvinula interní procesy, které zajišťují okamžité a efektivní reagování na požadavky a uplatňování práv subjektů údajů s maximální transparentností a v nejkratším možném čase. Jsme připraveni poskytovat podporu a poradenství ohledně jakýchkoliv otázek nebo nejasností spojených s ochranou osobních údajů a to prostřednictvím kontaktní emailové adresy [email protected].

Bezpečnostní opatření

Přistupujeme k ochraně osobních údajů velmi zodpovědně a implementujeme řadu administrativních, technických a fyzických opatření k zabezpečení informací proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo zničení. Tyto opatření jsou pravidelně aktualizována a testována tak, aby odpovídala současným bezpečnostním standardům. Všechny informace jsou uloženy na zabezpečených serverech s omezeným přístupem, přičemž přístup k těmto údajům mají pouze oprávněné osoby, které prošly příslušným školením v oblasti ochrany osobních údajů. Jsme si vědomi, že žádný systém není stoprocentně nepropustný, avšak neustále pracujeme na tom, aby naše ochranné mechanismy byly co nejefektivnější a poskytovaly nejvyšší možnou úroveň ochrany.

Kontaktní údaje správce

Dalibor Kopal
Střední 332/1, Moravská Ostrava
605 00 Ostrava, Česká republika
Email: [email protected]
Tuto stránku spravuje správce osobních údajů Dalibor Kopal. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků se můžete obrátit přímo na náš masážní salón nebo využít uvedený emailový kontakt. Jsme zde, abychom vám pomohli s pochopením způsobů, kterými jsou vaše osobní údaje zpracovány, a s uplatněním vašich práv v souladu s GDPR.

Všechny komentáře