Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Vážení uživatelé, vítáme vás na stránce Zásad ochrany osobních údajů společnosti Heliovy Masážní Salóny. Důraz na ochranu osobních údajů našich klientů je pro nás prioritou. Je důležité, aby jste si pročetli následující podmínky ochrany osobních údajů, abyste porozuměli, jaké informace shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme. V rámci našeho závazku k transparentnosti vám podrobně vysvětlíme, jaké údaje sbíráme, ke kterým účelům je používáme, kdo má k údajům přístup a jaké máte možnosti ohledně používání a správy vašich osobních údajů. Považujeme vaše soukromí za záležitost nevyšší důležitosti a chceme vám poskytnout všechny potřebné informace, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky masaze-heli.cz, můžeme shromažďovat různé typy informací o vás. Shromažďujeme informace, které nám poskytnete přímo, například při registraci na našem webu, vyplňování formulářů, při komunikaci s námi prostřednictvím e-mailu či telefonu nebo při využívání našich služeb. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje, preferované typy masáží a případné další osobní údaje, které jsou pro poskytování našich služeb relevantní. Dále můžeme shromažďovat údaje pomocí cookies a sledovacích nástrojů, které analýzují vaše chování na našem webu s cílem zlepšit vaše uživatelské zkušenosti.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které od vás obdržíme, používáme pro různé účely. Primárně nám slouží k správné poskytování našich služeb, ke komunikaci s vámi, k vedení zákaznického servisu, zlepšení kvality našich služeb a personalizaci nabídky. Dále mohou být tyto údaje využity pro marketingové účely, včetně zasílání aktualizací, novinek a speciálních nabídek. Vždy se snažíme zpracovávat vaše údaje transparentně a v souladu s platným právním rámcem. Dodržujeme obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které poskytuje silný základ pro bezpečné zpracování vašich osobních údajů.

Přístup k osobním údajům a jejich sdílení

Ochrana vašich osobních údajů je zásadní a neumožňujeme přístup k vašim údajům jiným stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Vyjímkou mohou být situace, kdy je sdílení údajů vyžadováno zákonem nebo kdy je to nezbytné pro plnění našich smluvních povinností (například při poskytování služeb třetími stranami).

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Pro ochranu vašich osobních údajů používáme řadu bezpečnostních opatření, včetně administrativních, technických a fyzických zabezpečovacích procesů. Cílem těchto opatření je ochránit vaše údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím, zcizením, ztrátou nebo poškozením. Věnujeme vysokou pozornost aktualizaci a testování našich bezpečnostních technologií

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů či požadavků týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailovou adresu [email protected] nebo na adresu:

Dalibor Kopal
Střední 332/1, Moravská Ostrava
605 00 Ostrava, Česká republika

Všechny komentáře