Proč se můj pes hrbí? Porozumění tělesnému jazyku psů

Proč se můj pes hrbí? Porozumění tělesnému jazyku psů

Proč se můj pes hrbí? Porozumění tělesnému jazyku psů

Úvod do tělesného jazyka psů

Jako majitelé psů často vidíme, jak naši čtyřnozí kamarádi využívají různé formy tělesného jazyka k vyjádření svých pocitů, touh nebo záměrů. Jednou z takových fascinujících akcí je, když se pes hrbí. Ale co to ve skutečnosti znamená? Toto chování může být vykládáno různými způsoby v závislosti na kontextu, ve kterém se objevuje. Někdy je to způsob hry, jindy zase může signalizovat strach nebo dokonce zdravotní problém. Pohybuje se to na širokém spektru od normálního komunikačního gesta až po potenciální varovný signál.

Různé důvody, proč se pes hrbí

Existuje několik hlavních příčin, proč se pes může hrbí...

Všechny komentáře